«Anname au!» heategevuskampaania 2014–2016

Heategevuskampaania «Anname au!» keskmes on sinilille märk, millega saab igaüks meist avaldada tänu ja tunnustust Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele ning nende lähedastele. Teist aastat järjest on Vatsonil olnud rõõm tutvustada sinilille idee olemust ja rääkida lugu tänapäeva veteranidest, kes on kaitsnud meie Vabariigi julgolekut välismissioonidel.

Kaasates reaalseid veterane lõime kampaania, mille abil koguti raha vigastatud veteranide kaasaegseks taastusraviks vajaliku kõnniroboti ostuks. Eesmärk sai täidetud – unikaalse kõnniroboti ostuks koguti enam kui 100000 eurot. Aitäh kõigile, kes oma toetust näitasid ja uhkusega sinilille kandsid. Anname au!