MITI. Finantssektori jõulise loomuga sobituv bränding, mis jätab ruumi mängulisusele.

Riskide maandamise ehk mitigeerimisega tegelev Miti Solutions kannab hoolt, et fondivalitsejate ning teiste finantssektori osaliste tegevus vastaks seadustele, regulatsioonidele ja Finantsinspektsiooni juhenditele.

Vatson lõi brändingu, mis sobib vormilt finantsvaldkonna reglementeeritud olemusega, kuid erineb oluliselt valdkonnas enimkasutatud värvipalettide osas ning annab palju mänguruumi erinevateks visuaalideks ja animatsioonideks.

  • bränding
  • trükimaterjalid
  • animatsioon
  • merch
  • koduleht