Niguliste kirik. Barokiaja skandaalseima puunikerdaja Christian Ackermanni näitusekujundus, digilahendused ning kogu uurimismaterjali esitlev kodulehekülg.

Vatson kujundas koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Archeovision OÜ ning Eesti Kunstimuusemiga näitusekeskkonna, tutvustamaks andekat Eesti barokiajastu puunikerdajat Christian Ackermanni ning tema loomingu erinevaid uuringumeetodeid.

Niguliste muuseumis võis 2020 aasta novembrist kuni 2021 aasta maini tutvuda  Christian Ackermanni ülevaatenäitusega, mille raames toodi neljateistkümnest Eesti kirikust näitusele ligi 60 Ackermanni skulptuuri. Vatson aitas kohale toodud skulptuuridega üheks terviklikuks esitluseks siduda 4 aasta jooksul kogutud uurimustöö materjalid, tuues esile röngtenuuringute imelise fotomaterjali ja lisades 3D-uuringute interaktiivse lahenduse.

Näituse üheks eesmärgiks oli täiustada ning arendada keerukate pärandobjektide innovaatilisi dokumenteerimismeetodeid ja teadusuuringute tulemuste esitamise viise veebis ja näituse külastajale kohapeal.

Lisaks näitusele koondasime kõik uuringutulemused veebilahendusse, mis aitab lisaks uurijatele teadusuuringutega tutvuda ka laiema ringi ajaloohuvilistel.