Dirisk. Logo ja bränding finantssektorile suunatud riskide hindamise teenusele.

Lõime logo ja minibrändingu koos veebigraafikaga finantsektorile suunatud riskide hindamise teenusele.

  • logo ja brändingu väljatöötamine
  • kasutajaliidese struktuur
  • kasutajaliidese disain
  • front-end arendus