Anname Au. Anname Au! Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide toetuskampaania loovlahendused läbi aastate.

“Anname Au!” on üks edukamaid kodumaiseid heategevuskampaaniaid, millesse Vatson on panustanud juba alates veteranide heategevusliikumise alustamisest aastal 2014. Lisaks keskse hüüdlause “Anname Au!” väljatöötamisele oleme aidanud iga-aastaselt koostada kampaania strateegiaplaani, pakkunud välja loovlahendused ning disaininud kampaaniaga seotud materjale ning heategevusmüügiks suunatud meeneid.

Veteranide toetusliikumise idee avamine erinevate vaatenurkade alt ning tava- ja sotsiaalmeedia õigetes vahekordades kombineerimine on hoidnud kampaaniat tähelepanu keskmes ning pälvinud nii annetajate kui koostööpartnerite usalduse. 2022 aastal koguti veteranide toetuseks üle 100 000 euro.

  • loovlahendused
  • välimeedia
  • tele- ja raadioreklaamid
  • graafiline disain
  • meenete disain
  • trükiste disain
  • sotsiaalmeedia sisuloome
  • koduleht

Vatson on läbi aastate aidanud korraldada teavitust Sinilillekampaania muusikaüritusele “Veteranirock” ning spordiürituste seeriale “Sinilillejooks” ning loonud selleks kogu vajaliku graafilise- ja videomaterjali.

 

Sinilillemeened. Aitasime kujundada ja välja töötada heategevuseks müüdavad meened, mis on tänaseks kujunenud oluliseks osaks kampaania tuludest.

Anname Au! kodulehele arendasime kasutajasõbraliku online-annetusmooduli, Sinilille meenete poe ning põhjaliku ülevaate algatusest ning eelnevatel aastatel toetatud projektidest.